De Croesussage 31
Categorie: Auteur > Herodotos
Omdat Solon hem nieuwsgierig had gemaakt over Tellos door over dat grote geluk te spreken, vroeg hij wie hij als tweede na hem had gezien, in de vaste overtuiging dat hij de tweede zou zijn. Deze antwoordde: "Cleobis en Biton. Want deze, van afkomst ArgeŽers, beschikten over een ruimschoots voldoende levensonderhoud en daarnaast hadden ze een lichaamskracht van deze aard: ze waren beiden in gelijke mate prijswinnaars en in het bijzonder wordt dit verhaal verteld. Toen de ArgeŽers een feest hielden ter ere van Hera, was het beslist nodig dat hun moeder met een ossenwagen naar het heiligdom gereden werd. Maar hun ossen kwamen niet op tijd uit de akker. Omdat de tijd drong, vroegen de jongemannen zelf en trokken de wagen nadat ze zich onder het juk gebogen hadden. Hun moeder reed op de wagen. Ze legden 45 stadia af en kwamen zo aan in het heiligdom. Voor hen was er een schitterend levenseinde weggelegd nadat ze dat gedaan hadden en door de menigte gezien waren. In hun geval toonde de godheid aan dat het beter was voor de mens dood te zijn eerder dan te leven. Want de ArgeŽers gingen rond de jongemannen staan en prezen hun kracht. De ArgeŽische vrouwen daarentegen prezen hun moeder, omdat ze zulke kinderen gekregen had. Hun moeder was zeer verheugd over hun prestatie en faam. Ze ging tegenover het beeld (van Hera)staan en bad de godin alles wat het beste is om te krijgen voor een mens, te geven aan Cleobis en Biton, haar bloedeigen kinderen, die haar erg geŽerd hadden. Na dit gebed, toen ze geofferd hadden en een feestmaal gehouden hadden, gingen de jongemannen slapen in het heiligdom zelf. Ze stonden niet meer recht en zo kwamen ze tot hun voleinding. De ArgeŽers maakten beelden van hen en zonden deze als wijgeschenken naar Delphi, ze waren immers van mening dat deze jongens uitstekende personen waren.