Hoofdstuk 5 Odysseia 2C: Het wassen, de picnic en het balspel
Categorie: Boek > Pallas > Druk 1: boek 3
Zij nu, de zweep en de blinkend beslagen leidsels hanterend, klapte het span tot vertrek en met luid getrappel van hoeven trokken ze naarstig de kar en vervoerden haar en de kleren, maar ze vertrok niet allen; haar volgden te voet de slavinnen. Zij nu, bij de rivier met haar helder water gekomen - daar waar de vol staande wasbekkens lagen en meer dan voldoende water opwelde om ook de vuilste kleren te wassen - maakten de muilezels los en haalden ze onder het juk uit, dreven ze langs de rivier met haar vele kolken om daar van 't zoetsmakend veldgras te grazen. Ze haalden het goed van de kar af, droegen de kleren met armen vol naar het donkere water, stampten die in de kuilen en deden wie dat het vlugst kon. Nadat het wasgoed gespoeld en het vuil eraf was gewassen, spreidden ze dat naast elkaar op het strand waar het zeewater telkens over de kust was gespoeld en de kiezels het best had gereinigd. Toen ze zich hadden gebaad en ingewreven met olie, zetten ze zich langs de oever van de rivier aan het maal en wachtten tot het schoon goed in zonnestralen gedroogd was. Toen de slavinnen en zij zich aan 't eten tegoedgedaan hadden, legden de vrouwen hun hoofddoeken af en deden een balspel; en in het spel ging Nausikań voor, het blankarmige meisje. Zoals de pijlenschietende Artemis over de bergen voortgaat - de hoge Ta´getosbergen dan wel de Eurymantos - en daar geniet van de jacht op zwijnen en pijlsnelle hinden; in haar gevolg gaan op in haar spel de nimfen der velden, dochters van Zeus met de aegis, en Leto aanschouwt het met vreugde; boven de nimfen, met kop en schouders, steekt Artemis uit en, mooi als de anderen zijn, kan men haar toch gemakkelijk herkennen, -zo stak de jonge Nausikań af bijde andere meisjes.