Hoofdstuk 8 Herodotos 4B: Kyros krijgt spijt
Categorie: Boek > Pallas > Druk 1: boek 3
En dat, toen Kyros dat gehoord had, hij zijn tolken beval om Kroisos te vragen wie hij daar aanriep, en dat zij naar hem toegingen en (het hem) vroegen. Maar dat Kroisos een tijdlang het zwijgen bewaarde, hoewel hem de vraag gesteld werd, maar daarna toen hij gedwongen werd, sprak: "De man in wiens geval ik er een groot vermogen voor over zou hebben gehad dat hij met alle alleenheersers een gesprek zou hebben gehad." Toen hij voor hen onduidelijke taal sprak, vroegen ze opnieuw naar wat er gezegd werd. Toen zij aandrongen en (hem) onder druk zetten, vertelde hij dus hoe vroeger eens Solon, afkomstig uit Athene, gekomen was, en (hoe deze) na heel zijn eigen rijkdom aanschouwd te hebben die als waardeloos had beschouwd, wat het dan ook was wat hij gezegd had, en hoe voor hem alles was afgelopen precies zoals die man gezegd had, waarbij zijn woorden niet zozeer gericht waren op hemzelf( Kroisos) als wel op heel het mensdom en vooral op diegenen die in hun eigen ogen gelukkig lijken te zijn.