Hoofdstuk 8 Herodotus 8E: Amasis verbreekt de vriendschap
Categorie: Boek > Pallas > Druk 1: boek 3
Toen het tot hem doorgedrongen was dat de aangelegenheid van goddelijke aard was, schrijft (schreef) hij in een brief wat hij allemaal had gedaan en wat hem daarna was overkomen, en nadat hij die had geschreven, stuurde hij hem naar Egypte. Toen Amasis de brief, die van Polykrates was gekomen, had doorgelezen, begreep hij niet alleen dat het onmogelijk was voor een mens om een (ander) mens te redden uit de toekomstige gebeurtenis, maar ook dat Polykrates niet goed aan zijn einde zou komen, wanneer hij succes had in alles, (een man) die zelfs wat hij wegwierp (weggooit) (terug)vond (terugvindt). Nadat hij een heraut naar Samos had gezonden, zei hij dat hij de gastvriendschap beëindigde (wilde beëindigen). Dat deed hij hierom, opdat hij zelf niet, als een vreselijk en groot ongeluk Polykrates was overkomen, in zijn ziel pijn zou lijden als om een bevriend man (een vriend).