4 Plinius, tekst: Voorspel te Misenum!
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
Hij was in Misenum en voerde ter plaatse het commando over de vloot. Op 24 augustus omstreeks 1 uur 's middags, wees mijn moeder hem aan dat een wolk van ongewone grote en vorm verscheen. Nadat hij een zonnebad genomen had en vervolgens een koud bad, at hij een lichte maaltijd liggend. Hij vroeg zijn sandalen en klom naar een plaats vanwaar dat vreemd verschijnsel het best bekeken kon worden. Een wolk - het was voor hen die van ver toekeken onduidelijk uit welke berg ( pas later werd vernomen dat het de Vesuvius was geweest) - waarvan geen andere boom de gelijkenis en vorm beter kon uitdrukken dan een pijnboom, was aan het opstijgen.