3 Plinius, tekst 7: Raadgevingen aan een vader
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
Een zeker iemand tuchtigde zijn zoon omdat hij een beetje te kwistig paarden en honden kocht. Nadat deze jongeman was weg gegaan zei ik aan deze: " Hey jij, heb jij nooit iets gedaan wat kan afgekeurd worden door een vader? Gedaan? zeg ik? Doe jij soms niet wat jouw zoon, als hij plots de vader zou zijn en jij de zoon met gelijke strengheid zou verwijten? Worden alle mensen niet geleid door een of andere vergissing? Veroorlooft de ene zich niet te veel in het ene en de andere in het andere? Het voorgaande heb ik aan jou geschreven, aangespoord door een voorbeeld van de overdreven strengheid op grond van wederkerige liefde opdat jij ook nooit eens je zoon te streng en te hard zou behandelen.Bedenk dat hij een kind is en jij een kind geweest bent en gebruik je vaderschap zo opdat je je herinnert dat jij een mens bent en de vader van een mens. gegroet!