5 Sallustius, tekst: Jugurtha schakelt Adherbal uit
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
[21] Adherbal, toen hij inzag dat het koningsschap verlaten moest
worden of dat het met de wapens moest beschermt worden, bereidde
noodgedwongen troepen voor en trok Jugurtha tegemoet.
Ondertussen vatten helemaal niet ver van de zee beide legers post
nabij de stad
Cirta en omdat het het einde van de dag was, is er geen veldslag
begonnen.
Maar toen het grootste deel van de nacht was voorbijgegaan, met nog
duister licht, drongen de soldaten van Jugurtha het kamp binnen,
nadat het teken was gegeven en joegen sommigen half slapend,
anderen die de wapens grepen, op de vlucht en dreven ze uiteen.
Adherbal vluchtte met weinige ruiters weg naar Cirta en indien er
niet een menigte van Romeinse burgers was geweest, die de
achtervolgende Numidiërs weerhouden hadden van de stad, zou op 1
dag een oorlog tussen 2 koningen begonnen en beëindigd zijn. Dus
omsingelde Jugurtha de stad: hij begon te belegeren met schutdaken,
torens en belegeringstuig van allerlei aard, zich vooral haastend
de legaten voor te zijn die zoals hij had vernomen door Adherbal
naar Rome waren gestuurd.

[26] Nadat deze dingen in Cirta gehoord waren, raadden de Italici,
door de dapperheid van wie de wallen verdedigd werden, erop
vertrouwend dat nadat de overgave gemaakt was, ze wegens de
grootheid van het Romeinse volk ongedeerd zouden zijn, Adherbal aan
dat hij en zichzelf en de stad aan Jugurtha zou overleveren en dat
hij alleen maar vanwege hem zijn leven zou bedingen, de overige
dingen zouden tot zorg zijn voor de senaat. Maar deze, hoewel hij
meende dat alles verkieselijker was boven het gegeven woord van
Jugurtha, toch, omdat bij dezelfden, als hij weigerde, de
gelegenheid was hem te dwingen, deed hij de overgave, zoals de
Italici hadden voorgesteld. Jugurtha doodde Adherbal bij de eersten
nadat hij was gemarteld. Vervolgens doodde hij alle jongvolwassen
Numidiërs en zonder onderscheid handelaars, telkens als iemand
gewapend hen tegemoet was gekomen.