Crito, Toepassing op Socrates' geval - De, te onderzoeken, vraag wordt precies omschreven (48b12 - 49a3)
Categorie: Auteur > Plato
S - Dus op grond van de stellingen waarover we het eens zijn, moet dat onderzocht worden of het rechtvaardig is of niet dat ik hiervandaan probeer weg te gaan, als de Atheners me niet laten gaan. Als het rechtvaardig schijnt, laten we het dan proberen, zo niet, laten ze dan blijven. Kijk er voor uit dat de argumenten die je gebruikte ivm het verlies van bezit, ivm de slechte naam, ivm de opvoeding van de kinderen, niet die van de massa zijn, die gemakkelijk ter dood veroordeelt en weer tot leven brengt zonder nadenken, als ze daartoe in staat waren, nl. die [bedenkingen] van de massa. Houd voor ogen dat we niet anders moeten onderzoeken, daar de reden ons daartoe noopt, dan hetgeen we juist formuleerden of we rechtvaardig zullen handelen door geld te betalen en dank te betuigen aan hen, die me hiervandaan zullen leiden en door zelf weg te leiden en weggeleid te worden dan wel of we in werkelijkheid onrecht zullen doen, door dat alles te doen: Indien we blijkbaar onrechtvaardig handelen, dan mag, vrees ik, de overweging dat wij, wanneer we hier blijven en rustig blijven wachten, moeten sterven of enig ander leed moeten doorstaan, niet voor méér meetellen dan onrecht te doen.
C - Je geeft me de indruk dat goed te zeggen, Socrates, kijk nu wat we moeten doen.
S - Laten we samen onderzoeken, mijn beste, en indien je misschien iets in te brengen hebt wanneer ik aanhet spreken ben, spreek dan en ik zal je geloven, zo niet, hou dan eindelik op, mijn beste, me voortdurend hetzelfde aan te raden, nl. dat ik hiervandaan moet gaan, tegen de wil van de Atheners. Want ik hecht er veel waarde aan zo te handelen nadat ik je overtuigd heb en niet wanneer het tegen je zin is. Kijk dus naar het uitgangspunt van het onderzoek of het volgens jou terecht geformuleerd wordt en probeer te antwoorden op de vraag, zo goed als je kan.
C - Ik zal het proberen.