Hoofdstuk 28, oefeningen
Categorie: Boek > Redde Rationem
C
b) habetur: 3 sing. ind. praes. pass. van habere = hebben
c) aufert: 3 sing. ind. praes. act. van auferre = wegdragen, wegnemen
d) rogo: 1 sing. ind. praes. act. van rogare = vragen
e) mitte: 2 sing. imp. praes. act. van mittere = sturen, gooien
f) invenies: 2 sing. ind. fut. act. van invenire = vinden
g)dicis: 2 sing. ind. praes. act. van dicere = zeggen
h)accusor: 1 sing. ind. praes. pass. van accusare = beschuldigen
i)explorabo: 1 sing. ind. fut. act. van explorare = onderzoeken
j) abite: 2 plur. imp. praes. act. van abire = weggaan
k)coniciam: 1 sing. ind. fut. act. van conicere = werpen
l) vinciuntur: 3 plur. ind. praes. pass. van vincere = boeien, binden
m)dolebis: 2 sing. ind. fut. act. van dolere = betreuren
n) conicitur: 3 sing. ind. praes. pass. van conicere = werpen

D
b) hunc: acc. sing. M. hic, pronomen demonstrativum
c) quae: acc. plur. N. qui, pronomen relativum
d)qui: nom. sing. M. qui, pronomen relativum
e)quos: acc. plur. M. qui, pronomen relativum
f)quae: acc. plur. N. qui, pronomen relativum
g)isti: nom. plur. M. isti, pronomen demonstrativum
h)istos: acc. plur. M. iste, pronomen demonstrativum
i)quis(nam): nom. sing. M. pronomen interrogativum