Hoofdstuk 45, vertaling
Categorie: Boek > Redde Rationem
Meester: heb jij opnieuw, Crassus, de fabel over de gans en kraanvogel, die ik gisteren heb uitgelegd, gelezen? Crassus: ik heb inderdaad gelezen, mijn meester, en ik heb het goed begrepen! Meester: inderdaad bij Hercules, want jij bent zelf zwaar van lichaam en de overige leerlingen doen aan jouw kwaad bij gevechten; want jij kan niet vluchten - vooruit! Lees nu de fabel voor. Crassus: zij vingen de ganzen en kraanvogels in hetzelfde weiland als voedsel, toen plotseling de meester rende naar een enkel weiland met de knecht. Toen de dieren hen zagen, vlogen de kraanvogels weg, de ganzen echter vanwege het feit dat ze een zwaar lichaam hadden, zijn de ganzen gevangen en geslacht. Het fabeltje vertelt dat je makkelijker kunt vluchten als je licht bent dan als je zwaar bent wanneer vijanden komen. Meester: goed! - maar de schoolvakantie begint, en mijn beste dikke, wandel veel, ik hoop dat je in de vakantie veel tochten te voet zal maken. Het is immers beter licht en fit te zijn. Gedenkplaat Appius Claudius, zoon van Gaius de blinde Censor, tweemaal Consul, driemaal Interrex Dictator tweemaal Praetor, tweemaal Aedilis Curulis, quaestor en driemaal krijgstribuun, nam verscheidene steden van de Samnieten in. Versloeg het leger van de Sabijnen en Tuscorus, hij verhinderde dat er vrede werd gesloten met koning Peres. Tijdens zijn ambt van sensor liet hij de Via Appia plaveien en leidde het water naar de stad. Hij bouwde een tempel voor Bellona