Hoofdstuk 50, vertalng: Terwijl een arme een machtige wil nadoen, gaat hij ten onder
Categorie: Boek > Redde Rationem
Eens zag een kikker een koe in het weiland en, door jaloezie op een zo grote omvang getroffen, blies hij zijn rimpelige huid op. Toen vroeg hij zijn kinderen, of hij groter was dan de koe. Zij zeiden van niet. Opnieuw spande hij zijn huid met nog grotere inspanning, en op dezelfde manier vroeg hij wie de grootste was. Zij zeiden: de koe. Tenslotte, terwijl hij zichzelf verontwaardigd nog flinker wil[de] opblazen, lag hij met gebarsten lichaam.

VERSCHEIDENE ZEGSWIJZEN :
Niets is nuttiger dan zout en zon.
Het onderkleed is nader dan de mantel [=Het hemd is nader dan de rok.
In de mening vluchten de jaren sneller heen.
Niets droogt sneller dan een traan.
Niets wordt sneller oud dan populariteit.
Een spraak, zoeter dan honing, vloeide van zijn tong.

VERZEN VAN OVIDIUS :
Wat is er harder dan steen, wat zachter dan water?
Toch worden harde stenen uitgehold door zacht water.

Ik zie de betere dingen en keur ze goed, [maar] ik volg de slechtere.

EEN VERSREGEL VAN HORATIUS :
Zorg en honger naar grotere zaken volgen het toenemende geld.