Brief 5
Categorie: Boek > Sapientia
Dat je met veel volharding studeert, en met weglating van alle andere dingen, dit ene, dat je dagelijks beter maakt, doet, keur ik goed en daar verheug ik me over, en ik spoor niet slechts aan, opdat je doorzet, maar ik vraag het je ook.


Distantieer je niet door je uiterlijk van de massa
Ik waarschuw je echter voor dat, opdat je niet op de manier van hen, die niet wensen verder te komen maar wensen in het oog te worden gekregen, bepaalde dingen doet, die in jouw kleding of manier van leven opvallend zijn.; Vermijd een onverzorgd uiterlijk, een ongeschoren kop, een nogal verwaarloosde baard, een haat openlijk verklaard aan zilver, een op de grond gezet bed, en al het andere, dat ijdelheid op de verkeerde manier najaagt.. Voldoende gehaat is de naam filosofie op zichzelf, ook als het bescheiden gehanteerd wordt: Hoe zou dat zijn, als wij ons zullen begonnen zijn te onttrekken aan de gewone manier van leven van mannen? Van binnen moge alles ongelijk zijn, laat ons uiterlijk samen komen met het uiterlijk van het volk. Moge de toga niet schitteren, maar ook niet vuil zijn: Moge wij geen zilver hebben waarop geciseleerd werk van massief goud is aangebracht, maar mogen wij het missen van goud en zilver niet beschouwen als een teken van soberheid. Moge wij hiernaar streven, dat we een beter leven volgen dan de massa, niet het tegenovergestelde:Anders verjagen wij hen, van wie we willen dat ze zich verbeteren, van ons , en wenden we hen van ons af. Dit bereiken we ook, namelijk dat ze niets van ons willen navolgen, zolang als ze vrezen dat alles moet worden nagevolgd. De filosofie belooft dit als eerste, namelijk gemeenschappelijk besef, menselijkheid en solidariteit; Van het waarmaken daarvan zal het afwijkende gedrag ons scheiden. Laten we erop toezien dat de dingen, waardoor wij bewondering willen krijgen, niet bespottelijk en gehaat zijn. Onze leefregel is immers volgens de natuur leven: Dit is tegen de natuur; Je lichaam kwellen en eenvoudige lichaamsverzorging haten, en streven naar een vuile korst, en niet alleen goedkoop, maar ook vies en weerzinwekkend eten gebruiken. Zoals het verlangen naar luxe artikelen een teken van weeldezucht is, zo is vluchten voor gangbare, voor niet veel geld verkrijgbare artikelen een teken van waanzin. De filosofie vraagt soberheid, geen straf; Soberheid kan echter wel degelijk goed verzorgd zijn. Deze maat bevalt mij: Moge de levenswijze het juiste midden vinden tussen het juiste gedrag en het gedrag van de massa. Moge iedereen ons leven bewonderen, maar ook herkennen:
'Hoe zit het dan nu? Zullen we dezelfde dingen moeten doen, als de overigen? Zal er geen enkel verschil zijn tussen ons en hen?'Het meeste zal verschil zijn: Laat hij, die het van dichterbij zal hebben bekeken, weten dat wij verschillend zijn van het volk; Laat degene die het huis binnen zou zij gegaan, liever ons, dan ons meubilair bewonderen! Groot is hij, die het aardewerk zo gebruikt, zoals zilver, maar hij, die zilver gebruikt zoals aardewerk is niet minder. Het getuigt van een zwakke geest niet te kunnen omgaan met rijkdom.


Verlangen, hoop en vrees
Maar ik ontdekte bij onze Hecato dat het einde van verlangen ook bijdraagt tot genezing van angst, zodat ik ook een kleine winst van deze dag met jou deel. 'Je zult ophouden te vrezen, als je zult zijn opgehouden met verlangen', zei hij. Jij zult zeggen, 'hoe staan die zo verschillende dingen op een lijn?' Het zit zo, m'n Lucilius: Terwijl ze tegengesteld schijnen te zijn, zijn ze aan elkaar verbonden. Zoals dezelfde ketting een gevangene en een bewaker verbindt, zo gaan die dingen, die toch verschillend zijn, gelijk op; Vrees volgt hoop. Maar ik verwonder me niet dat de dingen die zo zijn: Elk van beiden is een teken van een zwevende geest, elk van beide is een teken van een geest die bezorgd is door de verwachting van dat wat komt. De grootste oorzaak van elk van beiden is echter het feit dat we ons niet aanpassen aan de dingen van het heden, maar dat we onze gedachten vooruitzenden naar de dingen in de toekomst; Daarom is het vooruitzien, het hoogste goed van het menselijk bestaan, verandert in kwaad. Wilde dieren vluchtten voor gevaren die ze zien, en wanneer ze ontkomen zijn, zijn ze veilig: Wij worden gekweld door de toekomst en het verleden. Veel van onze goede dingen schaden ons; De herinnering immers, brengt de kwelling van angst terug, het vooruitzien loopt erop vooruit; Niemand is uitsluitend door het heden ongelukkig. Gegroet.