Tekst 10B: Pijnlijk besluit: de terugtocht
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 2
Toen de vijanden inzagen dat de hoop zowel om de stad in te nemen als om de rivier over te steken hen bedrigen had, dat niet de onzen naar een ongunstige plaats geleid waren met de bedoeing te strijden en dat zelfs hun graanbevoorrading begon te ontbreken, besloten ze na een vergadering dat het het beste was dat elk naar huis zou terugkeren. Ze zouden van alle kanten bijeenkomen om hen te verdedigen, in wiens gebied de Romeinen als eerste hun leger zouden binnenleiden. Want ze beweerden dat ze liever in hun [eigen] gebied dan in dat van vreemden zouden vechten en dat ze dan de thuisvoorrad van graan zouden kunnen gebruiken. Tot dit besluit leidde ook deze reden hen samen met de andere, nl. dat ze vernomen hadden dat de Haedui de grenzen van de Bellovaci bereikten en hen overtuigen om langer te dralen en hulp te bieden aan de hunnen kon niet.