Hoofdstuk 5-1, Tekst B: Wil je een monografie aan mij wijden? (2)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2004: Vita Activa
En toch wist ik heel goed, toen ik dit schreef, door hoe grote lasten van op je genomen en reeds begonnen zaken jij gedrukt/belast werd. Maar omdat ik zag dat de geschiedenis van de Italische en burgeroorlog door jou al bijna voltooid was, (en) jij mij echter gezegd had dat jij begon/begint met de overige zaken, wilde ik niet nalaten je te waarschuwen, om erover na te denken, of je liever onze zaken wilde verweven samen/verbonden met de overige zaken of dat ook jij, zoals veel Grieken deden, - Callisthenes de oorlog met Phocis, Timaeus (die) met Pyrrhus, Polybius (die) met Numantia, die allen die oorlogen, die ik genoemd heb, gescheiden hebben van hun doorlopende geschiedwerken - eveneens de burgerlijke samenzwering scheidt van de oorlogen tegen buitenlandse vijanden. Ik voor mij zie dat het niet van veel belang is voor onze roem, maar het heeft een zeker belang voor mijn haast/de haast die ik heb dat jij niet wacht totdat jij op dat punt komt, en dat jij meteen die hele zaak en periode aanpakt; en tegelijkertijd, als jouw geest zich geheel zal bezighouden met één thema en één persoon, zie ik met/in mijn geest hoeveel rijker en eervoller alle dingen zullen zijn. En toch weet ik heel goed hoe onbeschaamd ik handel, (ik) die eerst jouw zoveel last/inspanning opleg ( jouw bezigheid/heden kan/ kunnen het mij immers weigeren) vervolgens eis ik ook nog dat je mij prijst. Wat, als die (zaken) jouw niet zozeer prijzenswaard(ig) toeschijnen?