Tekst 3: Verraste Remi capituleren
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 2
Toen hij onverwachts en sneller dan naar ieders mening aangekomen was, zonden de Remi, die van de Belgen het dichtst bij Gallië zijn, naar hen de gezanten Iccius en Andocumborius, de eerste burgers, om te zeggen dat ze zich overleveren aan het Romeinse volk zonder voorwaarden, en dat ze niet samenwerkte met de andere Belgen, dat ze niet samenspande tegen het Romeinse volk en dat ze bereid waren gijzelaars te geven, bevelen uit te voeren, hen op te vangen in hun steden, voor graan te zorgen en andere zaken. Dat de overige Belgen allen onder de wapens waren, dat de Germanen, die aan deze kant van de Rijn woonden, met hen verbonden waren en dat de woede van allen zo groot was. Dat ze zelfs de Suessionen – hun broeders en bloedverwanten – die dezelfde rechten en wetten gebrukten, 1 gezag en 1 magistraat met hen zelf hadden, niet hadden kunnen afschrikken om met hen overeen te komen.