Tekst 5A: Afleidingsmaneuver
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 2
Nadat hij de Remi vriendelijk had aangespoord en hen had toegesproken, beval Caesar dat heel de senaat moest bijeenkomen en dat de kinderen van de voornaamsten als gijzelaars tot bij hem gebracht moesten worden. Al deze dingen werden door hen ijverig op de gestelde dag gedaan. Nadat hij de HaeduïerDiviciacus met de grootste moeite had aangespoord, toonde hij hem aan hoezeer het voor de republiek en het gemeenschappelijk welzijn van belang was dat de bende vijanden uit elkaar gehaald werden opdat niet in 1 tijd tegen zo’n grote massa gestreden moest worden. Dit kon gebeuren als de Haedui hun troepen in het gebied van de Bellovaci zouden leiden en ze begonnen hun akkers te verwoesten. Na dit bevel zond hij hem weg.