Hoofdstuk 17, tekst 2: De woede van de Bataven
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
Civilis had zeer veel Bataven, Cananefaten en andere Germanen verzameld en hij bereidde een oorlog voor met de Romeinen. Dit grote aantal van Barbaren bood een uitzonderlijk schouwspel. Want zij maakten de Romeinen zeer bang met hun rijzige lichamen, lange haren, woeste ogen en woeste geschreeuw. Deze troepen overweldigden spoedig de Romeinse kampen en in korte tijd verdreven zij alle Romeinen van het eiland van de Bataven. Civilis zond, nadat hij deze overwinningen behaalde, bodes naar het Castra Vetera. Op die plaats waren het 5de en 15de legioen gelegerd. De bodes vroegen de soldaten van die legioenen Civilis trouw te zweren. De commandant van het legerkamp antwoordde echter dit: “Zegt dit tegen jullie meester: het is niet de gewoonte voor de Romeinen om aan een Barbaarse verrader trouw te zweren.” Deze woorden beledigden de aanvoerder van de Bataven zeer. Hij ging met alle troepen naar het Castra Vetera en stelde het leger in slagorde op. Nadat hij het teken had gegeven, begonnen de Barbaren hevig te vechten. Eerst probeerden zij met projectielen het kamp te belegeren, vervolgens beval Civilis hun een aanval te doen op de wal. Intussen had hij zijn moeder, zussen, echtgenotes en kinderen van de overige Bataven bevolen achter de troepen te gaan staan. Zolang als de mannen belegerden, schreeuwden zij met felle stem en op die manier vuurden zij de geesten van de Bataven aan en zij vergrootten de angst van de Romeinen. De legioenen 5 en 15 konden de belegering lange tijd uithouden, maar tenslotte veroverden de vijanden het kamp en staken het in brand. Zij doodden alle Romeinse soldaten. Spoedig lagen er overal verminkte lichamen en zwarte wolken verduisterden de hemel. Zo bleek dat deze éénogige Civilis, gelijk aan een cycloop, een zeer groot gevaar te zijn voor de Romeinen.