Tekst 9A: Niemand wil beginnen
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 2
Tussen onze soldaten en de vijand was er een niet groot moeras. De vijand wachtte af of de onzen dit zouden oversteken: indien door hen het initiatief genomen zou worden, om hen dan als belemmerden aan te vallen. Maar de onzen waren echter klaar in de wapens. Intussen werd het ruiterijgevecht tussen de twee slaglinie gestreden. Toen geen van beiden het initiatief nam om over te steken en omdat het ruiterijgevecht voor de onzen gunstiger was, leidde Caesar de zijnen terug in het kamp.