Tekst 15.1
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 1 (Oude Druk)
Opa zit in de tuin. Hij slaapt behaagt. Plotseling haalt een huiveringwekkend geroep hem uit zijn slaap. Hij ziet marcus. De jongen draagt een gevlochten schild en een houten zwaard. Midden in de tuin heeft hij een klein paaltje gezet. Hij heeft het zwaard getrokken en langzaam nadert het paaltje. Weer begint hij te schreeuwen. Wat doe je? Vraagt opa. Ik oefen mij tegen de oefenpaal, antwoord marcus. Zoals recrutten gewend zijn om te doen. Ik wil krijgskunde leren. Ik heb echter een leermeester nodig. Opa, jij hebt de krijgskunde te weten gekomen, want jij bent centurio geweest. Kom, vertel mij over het leven van de recrutten. Ik vind het leuk, antwoordt opa blij, over de krijgskunde te vertellen. het leven van een recruut is lastig, omdat de oefeningen wreed zijn en de centurios zeer hard. Ik herinner mij onze centurio goed. Hij was en voorbeeld van wreedheid. Hij spaarde het recruut niet. Het recruut was gewend zeer vermoeid te zijn. Mijn leermeester tiesterde mij en mijn vriend. Hij beval ons de mensen wreed te teisteren. Het probeerde ons altijd kwaad te doen. Eens hielden wij de wacht. De vorige dag hadden wij een lange reis gemaakt. De nacht was rustig. Dus omdat we zeer vermoeid waren, vielen wij in slaap. Maar het lot was ons echter niet gunstig gezind. Want centurio ging de wachtposten rond. Wij gingen langs de wacht om onze centurio kwaad te doen. Hij wekte ons boos uit zijn slaap en zei: het is niet toegestaan at Romeinse soldaten in een wachtpost slapen. Er staat jullie hier een grote straf te wachten. Hij voerde af en aan een oefenpaal vastgebonden. De volgende dag beval hij alle recruten aan te treden en hij geselde ons. Toen besloot een vriend van mij te wreken. Hij kraste de naam van de centurio in op een loden plaatjes en hij begroef het plaatje onder de oefenpaal. Wat later overleed de centurio onder duistere omstandigheden, zo bevrijdden die dag ons van de wrede centurio. De nieuwe centurio was toch wel beter? Vraagt marcus. Ik herinner mij allerminst, antwoordt opa, dat hij zelfs nog wreder was.