Tekst 10:
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 3
Rechtvaardiging van het Romeinse optreden. Deze/Dit waren de moeilijkheden bij het oorlogvoeren, Maar toch zetten veel dingen/overwegingen Caesar aan tot deze oorlog: Het onrecht(matige) van de vastgehouden(het vasthouden van)Romeinse ridders, de opstand, gepleegd na hun overgave, het oproer nadat gijzelaars waren gegeven, het samenzweren van zoveel stammen (en) vooral de vrees dat, nadat/als dit deel (van Gallia) ongestraft gelaten was/werd, de overige stammen zouden menen dat hun hetzelfde was toegestaan. Dus meende hij, omdat hij begreep dat bijna alle Galliërs naar revolutie streefden/streven en gemakkelijk en snel tot oorlog werden/worden aangezet, en verder dat alle mensen van nature streefden/streven naar vrijheid en de toestand van slavernij haatten/haten. Voordat nog meer stammen zouden samenzweren, Dat het leger door hem verdeeld moest worden en breder/over een wijder gebied moest worden verspreid.