Tekst 17.1
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 1 (Oude Druk)
De kampcommandant riep Rufus naar zich toe. Rufus was stafofficier. Rufus, zei hij, de commandant heeft mij bevolen om in plaats van houten gebouwen, stenen gebouwen op te richten. Daarom heb ik zojuist grote aantallen bakstenen en tegels besteld. Nu is het noodzakelijk het werk te inspecteren. Deze taak overhandig ik aan jou. Ga naar de pottenbakkerij. Inspecteer het werk. Kom vervolgens hierheen terug en meld de zaak aan mij. De officier haastte zich naar de pottenbakkerij. Spoedig kwam hij aan want de pottenbakkerij was niet ver van het legerkamp aanwezig. Een slaaf leidde de officier naar Quantus, de bedrijfsleider van de pottenbakkerij. Quantus is in de binnenplaats waar slaven aan het werk waren. Quantus haastte zich, zodra hij de officier zog, naar hem toe en zei: gegroet officier. Gegroet, antwoordde Rufus. De kampcommandant van het legerkamp heeft mij hierheen gestuurd. Hij heeft mij bevolen het werk te bekijken. Goed, zei Quantus, kom met mij. Ik wil alles aan je tonen. Kijk, in de binnenplaats vullen de arbeiders de vormen met klei. Anderen dragen de gevulde vormen weg en kijk. Zij leggen het op deze plaats neer, daar droogt de zon de pannen. Plotseling, terwijl hij de zaak uitlegt, zag de leermeester voetsporen van een hond in de tegels. Hij werd rood, maar hij zei niets. Pest! Dacht hij in zichzelf. Hij heeft de poten op de nog niet gedroogde pannen gezet. Quartus ziet terwijl zij verder gaan: de handswerkmannen brengen de gedroogde tegels uit de vormen en zij leggen ze in de oven. Tenslotte dragen de slaven de gebakken tegen tot onder dat afdakje daar. Jij regelt de zaak zeer goed, zei Rufus. De kampcommandant en ik zijn tevreden. Ik beveel jou echter de hond ijveriger te bewaken. Nadat de stafofficier in het legerkamp terug was gekomen, vertelde hij de zaak aan de kampcommandant. Ik heb het werk geïnspecteerd. Quartus heeft mij alles getoond. De vormen worden met klei gevuld. De gevulde vormen worden weggebracht en in de binnenplaats geplaatst. Daar worden ze in de zon gedroogd. De gedroogde tegels in de vormen worden in de over geplaatst. De volgende gebakken tegels worden onder een afdak gedragen. Zij werkten allen goed. Nadat ik alles heb geïnspecteerd, heb ik Quartus geprezen, want de zaak was door hem goed bestuurd.