Tekst 15:
Categorie: Boek > Bello Gallico > Boek 3
De overwinning van de Romeinen. Nadat de ra's, zoals we gezegd hebben waren neergehaald, spanden onze soldaten zich met uiterste kracht in, telkens wanneer telkens twee en ook wel telkens drie schepen de afzonderlijke (chepen van de vijanden)insloten, over te klimmen naar de schepen van de vijanden. Nadat de vijanden merkten/gemerkt hadden dat dit gebeurde, spanden ze zich in om, nadat verscheiden schepen veroverd waren, omdat hiertegen geen hulp(middel) werd gevonden, door de vlucht hun heil te zoeken. En nadat de schepen al naar die kant (om) gedraaid waren, is er plotseling zo' n grote windstilte en kalme zee ontstaan, , waarheen de wind voerde, dat ze zich niet van hun plaats konden bewegen. Juist deze zaak was tot groot voordeel om de zaak af te maken. Want onze solaten veroverden de afzonderlijke schepen/de schepen één voor één, achtervolgd hebbend/nadat ze (hen) achtervolgd hadden, zodat (slechts) heel weinig schepen uit het hele aantal door de tussenkomst van de nacht het land bereikten, terwijl/hoewel er vanaf ongeveer het vierde uur tot zonsondergang gevochten werd.