Hoofdstuk 5: In de open lucht blz 118
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 3
Gemeenschappelijk overleggen ze of ze binnen in de huizen moeten blijven
of in de open lucht moeten ronddwalen. Want door de talrijke en enorme
trillingen trilden de huizen en als het ware losgetrild van hun eigen
fundamenten schenen ze nu hierheen en dan weer daarheen te vallen of terug te
vallen. Onder de blote hemel werd weer het vallen van puimstenen, hoewel
lichte en poreuze, gevreesd. Toch koos vergelijking van de gevaren dit
(gevaar). (Toch koos men na vergelijking van de gevaren voor het laatste). En
bij hem overwon weliswaar (de ene) rationele overweging (de andere) rationele
overweging, (maar) bij de anderen overwon (de ene) angst (de andere) angst.
Ze binden hoofdkussens, nadat op hun hoofden geplaatst waren (nadat ze deze
op hun hoofden geplaatst hadden), vast met linnen banden, dit was de
bescherming tegen alles wat viel. Elders was het al dag, daar was een
nacht donkerder en dichter dan alle nachten, welk toch door vele fakkels en verschillende lichten werd verlicht.