Hoofdstuk 2 (Elegie), tekst 2.7: Op de beklaagdenbank
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 4
Moet ik dus als beschuldigde altijd opgewassen zijn tegen nieuwe aanklachten?
Hoewel ik overwin, wekt het tegenzin bij me op zo vaak gestreden te hebben.
Als ik heb omgekeken naar de hoogste rijen van het marmeren theater,
kies jij uit velen één vrouw, waarover je verdriet wilt hebben;
of als een mooie vrouw mij met zwijgend gelaat aanzag,
dan beweer je dat er in haar gezicht zwijgende signalen waren;
als ik iemand heb geprezen, zoek je met je nagels mijn ongelukkige haren;
als ik mijn afkeuring over iemand uitspreek, denk je dat ik een misdaad verberg;
of als mijn kleur goed is, wordt er gezegd dat ik kil tegen je ben;
en als de kleur slecht is, wordt er gezegd dat ik sterf uit liefde voor een ander.
En ik wou dat ik mij bewust was van mijn overtreding:
zij die hem verdiend hebben, dragen hun straf met gelatenheid.
Nu uit je in het wilde weg valse beschuldigingen en door alles tevergeefs te geloven,
verbied je zelf dat jouw woede gewicht heeft.
Zie hoe een langorige ezel van beklagenswaardige lotsbestemming,
getemd door de aanhoudende zweep langzaam gaat.
Kijk, een nieuwe aanklacht: Cypassis, bedreven in het kappen,
wordt verweten het bed van haar meesteres te hebben bevlekt.
Moge de goden verhoeden, dat ik, als mij de lust is te zondigen,
een minderwaardige vriendin van verachtelijke stand leuk vind!
Wie zou als vrije man geslachtsgemeenschap willen aangaan met een slavinnenliefje,
en een door de zweep opengereten rug omarmen?
Voeg toe het feit dat zij zorgzaam is in het kappen van haren
en een jou aangename dienares wegens haar knappe handen.
Ik zou natuurlijk dingen naar de hand van een slavin, die jou zo trouw is?
Waarom zou ik dat doen, als ik niet zowel betrapt als afgewezen wilde worden?
Bij Venus en bij de boog van de gevleugelde jongen zweer ik,
Dat ik niet schuldig ben aan de begane misdaad.