Hoofdstuk 4, tekst B (versie 1)
Categorie: Boek > Disco > Boek 1
"O, Philemon en Baucis, ik verlang aan jullie een beloning te geven. Zeg mij! Wat wensen jullie?" Philemon en Baucis denken niet lang na. Dan antwoordt Philemon: "O, Jupiter, wij wensen geen rijkdom. Wij begeren in de nieuwe tempel priesters te zijn en daar tegelijkertijd het leven te beëindigen." De wensen komen uit: Philemon en Baucis zijn nu priesters in de tempel en vereren de goden. Op een zekere dag, terwijl zij voor de tempel staan:
Kijk hun lichamen krijgen plotseling tegelijkertijd bladeren. Jupiter verandert de lichamen in bomen. De bomen staan bij elkaar en de takken raken elkaar aan. Wanneer de wind de bladeren beweegt, en ook nu nog fluisteren de bladeren: "Vaarwel!"