Tekst 6.1
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 1 (Oude Druk)
a) Opa zit in het atrium.
Marcus en lucius staan dicht bij de deur.
De jongens kijken naar de weg.
Plotseling hoort de oude man geschreeuw en hij vraagt: 'Marcus, Lucius, wat is dat?

de jongens antwoorden:
'er zijn veel werkmannen op de straat.
ze dragen lange balken. "pas op, pas op" roepen ze.
Een senator wandelt ook op straat, maar hij kijkt niet uit. nu stoot er een lange balk tegen de senator. de senator schreeuwt boos en hij geeft de werkman een klap.
Onmiddellijk geven de andere werkliden de senator ook een klap.
Nu komt de ordebewaker binnen.
Hij beeindigt de ruzie.'

b) Opa zit in het atrium.
Marcus en Lucius zijn niet thuis.
Marcus en Lucius zijn op straat. plotseling hoor de oude man geschreeuw op de straat.
Spoedig komen de jongens het atrium in.
de oude man vraagt: 'Marcus, Lucius, er was zojuist geschreeuw op de straat. wat was dat?'
De jongens antwoorden:
'er waren veel werklieden op straat.
zij haastten zich naar het nieuwe forum.
Zij droegen lange balken.
'Pas op, pas op' riepen zij.
Er wandelde ook een senator op straat. Maar hij keek niet uit.
Toen stootte de lange balk tegen de senator. De senator schreeuwde boos en hij gaf een klap aan de werkman.
Onmiddellijk gaven de andere werkmannen de senator een klap.
Toen kwam de ordebewaker de straat in. Hij beeindigde de ruzie.