Hoofdstuk 38, opdracht 1
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 3
Na de dood van Eurydice, de beste en zoetste echtgenote, was Orpheus zeer bedroefd. Niemand ontving ooit groter verdriet, niemand had ooit meer tranen gehuild dan hij. Opnieuw en opnieuw riep hij: ' O slecht lot, zeer slecht en zeer zwaar lot! Welke vrouw was ooit beter, welke was ooit zoeter dan mijn echtgenote die ik zojuist heb verloren? Het lot maakte reeds zeer veel onrechtvaardigheden, maar deze is het slechtst van allemaal! '

optimae - bonus
maximo - magnus
plures - multi
maiorem - magnus
mala - malus
pessima - malus
melior - bonus
plurimas - multi
pessima - malus