Hoofdstuk 18, opdr. 3
Categorie: Boek > Via Nova > Boek 2 Imperium
terretur-hij wordt bang gemaakt
convocabamini-jullie werden bijeengeroepen
teneris - jij wordt vastgehouden
lavabamur-wij werden gewassen
invitor-ik word uitgenodigd
monebar-ik werd gewaarschuwd
salutabatur-hij werd begroet
servantur-zij worden gered
retinebaris-jij werd tegengehouden
landamini-jullie worden geprijsd

terret-hij maakt bang
convocabatis-jullie riepen bijeen
tenes-jij houdt vast
lavabamus-wij wasten
invito-ik nodig uit
monebam-ik waarschuwde
salutabat-hij begroette
servant-zij redden
retinebas-jij hield tegen
laudatis-jullie prijzen