Leestekst III Het land der Galliërs (De bello Gallico I)
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
Latijn
Leestekst III Het land der Galliërs (De bello Gallico I)

Leestekst: phoenix 4 auteurs p 14-15
Gallië is als geheel verdeeld in drie delen, waarvan het ene deel door de Belgen bewoond wordt, het andere door de Aquitaniërs, en het derde door diegenen die zich in hun eigen taal Kelten noemen, en die in onze taal (het Latijn) Galliërs worden genoemd. Dezen verschillen allen onder elkaar op het gebied van taal, gebruiken en wetten. De rivier Garonne scheidt de Galliërs van de Aquitaniërs, de Marne en de Seine scheiden de Galliërs van de Belgen. Van al dezen zijn de dappersten de Belgen, omdat ze het verste van de verfijnde levenswijze van de provincia (provincie) verwijderd zijn, en omdat de kooplieden maar zelden naar hun reizen, en die dingen die bijdragen tot de verwekelijking van de geest importeren, en omdat ze zeer dicht bij de Germanen wonen, die over de Rijn wonen,met wie ze voortdurend oorlog voeren. Om deze redenen overtreffen ook de Helvetiërs de Galliërs met moed, namelijk omdat ze bijna dagelijks veldslagen wedijveren met de Germanen, doordat ze hen ofwel buiten hun grenzen houden ofwel omdat ze zelf oorlog voeren in hun gebied.