Leestekst V Zeden en gewoonten van de Galliërs (De bello Gallico I)
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
STANDEN In heel Gallië zijn er bij de die mensen,die van tel zijn en in aanzien staan, twee standen. Want het gewone volk wordt bijna als slaven behandeld, dat niets durft en bij geen enkele beraadslaging betrokken wordt. De meesten bieden zichzelf aan als slaaf, omdat ze of in de schulden zitten door de hoge belastingen of omdat ze door onrecht van machtigeren onderdrukt worden. Aan de adel zijn bij hun al dezelfde rechten tegenover dezen als meesters tegenover de slaven. Wat deze twee standen betreft is de ene die van de druïden, de andere die van de ridders. DRUIDEN De eerst genoemden spelen een rol bij cultusplechtigheden, en zorgen voor publieke en private offerplechtigheden, en verklaren goddelijke voortekens. Bij hen loopt een groot aantal jongemannen te hoop voor onderwijs,en dezen genieten veel aanzien bij de Galliërs. Want over bijna alle publieke en private geschillen beslissen zij, en dezelfden doen ook uitspraak als er een misdaad is gepleegd,indien er een moord is gepleegd, indien er een geschil over een erfenis of over de grenzen, en zij bepalen de straffen en schadevergoedingen. Als een particulier of een volk zich niet heeft onderworpen aan hun beslissing, verbieden ze hen om naar de plechtigheden te komen. Deze straf is bij hen het ergste. Want dezen aan wie het zo is verboden, wordt gerekend tot de goddelozen en misdadigers, en worden deze door allen links gelegd en de Galliërs vermijden elk contact en gesprek met hen, opdat ze niets van nadeel zouden ondervinden, noch wordt aan dezen recht verleend als ze erom vragen, noch wordt hen enige eer toegekend.