Hoofdstuk 35, tekstblok
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 3
Protagoras droeg/vervoerde als jonge man / in zijn jeugd lasten , zodat hij in zin levensonderhoud kon voorzien.
Op een keer ontmoette hem, toen hij veel stukken hout droeg die (slechts) met een
kort touwtje waren omgeven/samengebonden, Democritus,
die wereldberoemde filosoof, en die zag vol bewondering de jonge man,
hoewel hij zo’n grote/zware last droeg, met gemakkelijke/lichte tred voortstappen.
5 ‘Waarheen’, vroeg hij, ‘breng je dat hout?’
En hij antwoordde: ‘Ik breng het naar de stad Abdera, om de kost te verdienen.
Ik ben gewoon bijna elke dag hout daarheen te brengen.’
‘En wie heeft die last/vracht zo vakkundig samengesteld / bij elkaar gebonden?
Het is namelijk duidelijk dat hij gemakkelijk door jou gedragen wordt / door jou is te
dragen, hoewel hij moeilijk hanteerbaar lijkt te zijn.’
10 ‘Ik heb hem zelf bij elkaar gebonden, om hem gemakkelijker te (kunnen) dragen.’
Daarop raadde Democritus Protagoras aan zijn werk,
hoewel hij zich haastte / ook al had hij haast, even uit te stellen en te rusten.
‘Daarna’, zei hij, ‘zul je je last met meer plezier dragen.
Maar vertel nu (eens) wie je bent en wat je doet!’
15 Nadat Protagoras dat allemaal had verteld, vroeg Democritus hem de stukken hout die
hij daarheen had gedragen, los te maken en op dezelfde manier weer samen te binden.
Toen hij dat goed had voltooid/uitgevoerd, zei Democritus:
‘Hef/Til dat hout niet (meer) op! Breng het niet weg waarheen je het wilde brengen!
Ook al heeft niemand je onderwezen, je hebt naar mijn mening een bijzondere aanleg 20 en zo’n groot verstand, dat je samen met mij veel grote dingen kunt doen.’
Zo werd Protagoras zelf door Democritus weggebracht/meegenomen en studeerde
filosofie. Men zegt dat hem later door zijn leerlingen een ongelooflijke hoeveelheid geld
werd aangeboden, omdat hij beloofde dat hij hen kon leren,
hoe ze in een redevoering de zwakkere zaak tot de sterkere konden maken.
25 Protagoras was namelijk [weliswaar] geen echte filosoof,
maar (wel) de scherpzinnigste van alle sofisten.