Hoofdstuk 1, werkboek
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1
1. Concordia = eendracht; Discordia = tweedracht
2. Het jaar waarin de toren is gebouwd
3. Onrecht kun je maar beter vergeten
4. Natura > natuur; natuurlijk
Artis > artistiek
Magistra > magistraat (bestuurder)
5b 1. 624; 2. 335; 4. 1656
c anno MCMXCVI
MCMXCIX = 1999
6. Kaisar
7. Utrecht komt van Trajectum (zie ill. 4) = oversteekplaats
8a Dat de schouwburg aan het gemeentebestuur en de bevolking van Amsterdam
toebehoort
b Senatus Polpulusque Romanus
9a Een meubel is een ‘verplaatsbaar’ voorwerp; twee andere Nederlandse woorden
afgeleid van mobilis zijn (auto)mobiel en mobieltje
b (Mons) Palatinus of Palatijn
10a zien
b onderwijzen
11a water
b rosarium, herbarium, planetarium

12a aandelen, doen
b agenda, actie
13a Een plaats waar ‘de inwendige mens’ wordt gesterkt
b Excellentie
14a Confectie, perfect(ie)
b De meeste beurzen worden nog steeds van leer (= runderhuid) gemaakt