Hoofdstuk 7, tekst B: Taaloefeningen
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1 nieuwe druk
A
1. clamaro clumas clamat clamatmus clamtis clamant

2. respondeo respondes respondet respondemus respendetis respondet

3. fugio fugis fugit fugimus fugitis fugent

4. curto curs curt curmus curtis curentB
1. Clamant
2. Interficimus
3. Donatis
4. Fugitus
5. Gaudent
6. Occidimus
7. Videtis
8. CurriuntC
1. A-stam
2. Medeklinker stam
3. E - stam
4. A - stam
5. E - stam
6. A - stam
7. I - stam
8. Medeklinker stam
9. E - stam
10. I - stamD
1. In (het) huis
2. In (de) oorlog
3. Tussen de soldaten
4. Om de meisjes heen
5. Gedurende veel dagen
6. Bij de rivier
7. Door het bos heen
8. Buiten de muren
9. Bij de stad
10. Boven de hoge plaats
E
1.Breng allen vrouwen slechts voort?
2. De romeinse soldaat riep uit: "Kijk, ik dood je meteen".
3. "Ik kwam, ik zag, ik overwon" riep de Horatier.
4. Ik lach, jij huilt.
5. Wij blijven en jullie vluchten.
6. Allen zijn blij want de Horatier overwint de Curatiers.