Hoofdstuk 9, tekst B: taaloefening D (versie 2)
Categorie: Boek > Fortuna > Boek 1 nieuwe druk
7. Veel Romeinen waren begerig naar zeer grote moed.
8. Marcus is de zoon van de slaaf, zoals jullie menen.
9. Bruti's woorden zijn helder.
10. De vrouw van de koning brengt 2 zonen voort.
11. De moed van de dappere burger is geprezen.
12. De man kwam vol van angst binnen.
13. Jij vond het huis van de boer niet.
14. De vijand bezette een groot deel van de stad.