4 Plinius, tekst 8: Onverwachte afloop
Categorie: Boek > Phoenix > Boek 4
Het staat vast dat Octavius Avitus, een gezant van de proconsul, vanuit een misplaatst bijgeloof olie over de dolfijn goot toen hij op het strand lag. De vreemde geur dreef de dolfijn naar het diepe van de zee en pas na vele dagen verscheen hij weer, lusteloos en triest. Weldra weer op krachten, was hij speels als tevoren en hernam hij zijn gewone diensten. Alle ambtenaren stroomden toe naar het schouwspel, door hun komst en verblijf in de bescheiden kolonie werd deze uitgeput door nieuwe uitgaven. Ten slotte verloor de plaats zelf zijn rust en afzondering, men besliste dat waarnaar werd samengekomen (= vlot bv. het onderwerp van die belangstelling/de oorzaak van die toeloop) in het geheim te doden.
Jij zal dit met medeleven en breedvoerigheid beschrijven, versieren (verfraaien) en verheffen! Het is evenwel niet nodig nog iets te verzinnen of toe te voegen: het volstaat dat wat waar is (de waargebeurde feiten) niet af te zwakken.
Gegroet.