Hoofdstuk 8, tekst B: Grammatica (versie 1)
Categorie: Boek > Pallas > Druk 2: boek 1
1-tou hupnou r.1 - toon hupnoon
-toon teknoon r.4 - tou teknou
-anthroopoon r.4 - anthroopou
-tes Ariadnes r.6 - /-/
-tou theou r.7 - toon theoon