Hoofdstuk 27, oefenblok: oefening 3. Arion gered
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 3
1.Wie weet niet dat Arion met zijn liederen de harten van de mensen heeft bewogen en grote rijkdom voor zich heeft gewonnen? Die, omdat hij in de steden van Siciliƫ velen met zijn kunst
3.had verblijd, ging aan boord van een schip om terug te gaan naar Griekenland. Hij hoopte dat hij spoedig op het punt stond in Corinthe aan te komen, waar zijn vrienden hem verwachtten. Maar zeemannen stonden op het punt Arion op de zee van rijkdommen te beroven en hem zelf te doden.
6. Plotseling omringden zij de ellendige man om geweld te gebruiken. Ze lachtten Arion, die smeekte, om hem te sparen, uit. Zij stonden dit alleen toe, zodat hij het mooiste van zijn liederen zong voor hen. Terwijl hij met zeer mooie stem zong, stortte hij zich in zee.
9. Maar toch ging hij de dood niet tegemoet, want een dolfijn redde hem en bracht hem naar de kust.