Hoofdstuk 14, tekst D
Categorie: Boek > Vivat Roma > Boek 1
Vader Anchises wees tussen de menigte van zielen bepaalde uitstekende mannen met zijn vinger aan en zei: "Kijk! Hier zie je jouw toekomstige nakomelingen: Romeinen, die uit onze afstammingen geboren zullen worden." En hij toonde zijn zoon de stichters van Rome, de trotste koningen, de consuls, en helden van de republiek, en de goddelijke augustus. Toen zei hij: "De Grieken zullen weliswaar beter standbeelden van marmer kunnen beeldhouwen en processen voeren en met een passer de omwentelingen van de hemel beschrijven. Maar jouw kunst zal het zijn, Romein, de volkeren met gezag te regeren om rechtvaardige vrede op te leggen om onderworpenen te ontzien en hoogmoedigen volkomen te overwinnen. Zo stak Anchises zijn hart aan voor Aeneas met liefde voor zijn toekomstige roem. Vervolgens liet hij zijn zoon uit de onderwereld gaan. Aeneas keerde blij terug naar de schepen, waar zijn makkers en de kleine Ascanius hem verwachten. In zijn geest bleven de woorden van zijn vader hangen:' jouw kunst zal het zijn, Romein, de volkeren met gezag te regeren om rechtvaardige vrede op te leggen om onderworpenen te ontzien en hoogmoedigen volkomen te overwinnen.'