Hoofdstuk 27, oefenblok (versie 2)
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 3
1 Welke rol voor het pfa?
1 Om een brief te schrijven / Omdat ik een brief wilde schrijven,
was ik naar de stad teruggekeerd.
2 Ik wilde/ging juist de brief schrijven, toen mijn moeder kwam.
3 Moeder kwam naar mij toe, om mij aan te sporen /
omdat ze mij wilde vragen naar het atrium te komen.
4 Ik ging de tuin in om mijn zus te zoeken / omdat ik mijn zus wilde zoeken.
5 Ik vond haar toen ze juist op het punt stond het huis te verlaten.
In zin 2 naamwoordelijk deel van het gezegde, de rest is een predicatieve bepaling.

2 Hoopvolle woorden
1 De Grieken zullen de kust van Troje verlaten.
2 De goden zullen ons altijd helpen.
3 De goden zullen dat paard als een geschenk aannemen.
4 De Grieken zullen Troje niet weer in verwarring brengen.
5 Paris zal voor zijn onrecht/vergrijp niet gestraft worden.
6 De woorden van de priester zullen niet waar blijken te zijn.
7 De vrede zal langdurig/duurzaam zijn.

1 ... Graecos litus Troiae relicturos esse.
2 ... deos semper nos adiuturos esse.
3 ... deos illum equum donum accepturos esse.
4 ... Graecos non iterum Troiam perturbaturos esse.
5 ... Paridem pro iniuria poenas non daturum esse.
6 ... verba sacerdotis vera non apparitura esse.
7 ... pacem diuturnam futuram esse.

3 Arion gered
Wie weet niet dat Arion met zijn liederen de harten van de mensen ontroerde en voor zichzelf grote rijkdom heeft verworven? Toen hij in de steden van/op Sicilië velen met zijn kunst verblijd had, ging hij aan boord van een schip om naar
3 Griekenland terug te keren / omdat hij naar Griekenland wilde terugkeren. Hij hoopte spoedig naar/in Corinthe te komen waar vrienden op hem wachtten. Maar de matrozen waren van plan Arion op zee van zijn rijkdom te beroven en hem zelf te doden.
6 Plotseling omringen zij de arme man omdat ze geweld willen gebruiken / met de bedoeling geweld te gebruiken. Als Arion vraagt [om] hem te sparen, lachen ze hem uit. Ze staan hem alleen [dit] toe, dat hij het mooiste van zijn liederen zingt / dat hij zijn mooiste lied zingt. Terwijl hij met een zeer lieflijke / wonderschone stem
9 zong, stortte hij zich in de zee. Maar hij vond daar niet de dood / hij verdronk niet, want een dolfijn redde hem en droeg/bracht hem naar de kust.

4 Gemengd gezelschap
muneris – celeris – carceris – operis
ianuam – sapientiam – auream

5 Geschiedenistest
1 Hij was de broer van Hector. Paris
2 Na de dood van Achilles, die geweldige vijand van de Trojanen, heeft hij diens
wapens voor zich opgeëist. Aiax
3 Hij heeft het verwoeste Troje verlaten en voor zich een nieuw vaderland gezocht. Aeneas
4 Zij was een zieneres die, hoewel ze de waarheid sprak, niemand geloofde / door niemand werd geloofd. Cassandra
5 Hij werd door de zoon van Achilles bij een altaar gedood. Priamus
6 Hij heeft de leiders/vorsten van de Grieken er toe bewogen een oorlog met de Trojanen te beginnen. Menelaüs
7 Hij heeft het lijk van de gedode Hektor om de muren van Troje gesleept. Achilles
8 Hij was de aanvoerder van de talrijke troepen van de Grieken. Agamemnon
9 Zij veranderde in een hond, toen zij zich van een rots in de zee wilde storten. Hecuba
10 Hij was de vriend en bondgenoot/kameraad van Achilles. Patroclus

Laocoön: Hij was de priester die de Trojanen waarschuwde voor het houten paard,
waarna hij samen met zijn zoons door twee zeeslangen werd gedood.

6 Raad de woorden en ontdek het woord
simulacra aurum carere ridere ignorare frater ira ceteri insidiae ubi moenia sacrificium

7 Synoniemen
maestus – tristis
tectum – aedes
pauci – nonnulli
nescire – ignorare
accedere – adire
ait – dicit
perdere – amittere
abire – discedere
probus – bonus
decus – honor
perturbare – perterrere
ante – pro