Plato, Protagoras, 321b6 - 322a2
Categorie: Boek > Examenboeken > 2014: Plato

Omdat hij dan nu niet heel erg wijs was ontging het Epimetheus dat hijzelf
de vermogens geheel opgebruikt had voor de redeloze levende wezens; er restte hem dan
nog de soort van de mensen, van niets voorzien, en hij wist niet wat hij ermee aanmoest.
Terwijl hij in verlegenheid verkeert, komt Prometheus naar hem toe om de toedeling te
inspecteren, en hij ziet dat alle andere (soorten) levens wezens in alle opzichten evenwichtig (eraan toe) zijn,
maar dat de mens naakt en ongeschoeid en zonder (bed)bedekking en ongewapend is;
en reeds was ook de voorbestemde dag aangebroken, waarop ook de mens
uit de aarde naar het licht moest gaan.


Dus Prometheus bevangen door verlegenheid welke reddingsmogelijkheid hij voor de mens
moest vinden, steelt van Hephaestus en Athena de technische bekwaamheid/wijsheid samen met
het vuur -- want het was onmogelijk voor iemand die te bezitten zonder vuur of dat die bruikbaar (voor hem)
was -- en zo dan wordt het aan de mens geschonken. De wijsheid/bekwaamheid dus aangaande
het leven(sbehoud) kreeg de mens op die manier, maar de politieke (wijsheid/bekwaamheid had hij niet;
want die was bij Zeus. En voor Prometheus was het niet meer mogelijk naar de akropolis,
de woning van Zeus, te gaan -- en bovendien ook
waren de wachters van Zeus angstaanjagend -- maar ongemerkt ging hij de gezamenlijke woonplaats
van Athena en Hephaestus, waarin zij beiden hun kunst/vaardigheid beoefenden, binnen, en
nadat hij de kunst/vaardigheid om met vuur te werken van Hephaestus gestolen had en de overige
(kunst/vaardigheid van Athene geeft hij (die) aan de mens en sindsdien/daardoor wordt de mens
goed toegerust op het leven(sbehoud). Maar later trof door toedoen/schuld van Epimetheus,
zoals verteld wordt, de straf voor (de) diefstal Prometheus.