Plato, Meno, 85b8 - 85e6
Categorie: Boek > Examenboeken > 2014: Plato

Wat denk jij, Meno? Is er een mening (welke ook maar) die hij niet van zichzelf
heeft geantwoord?
Nee (niet), maar van zichzelf.
En toch wist hij (die) niet, zoals wij een weinig eerder zeiden.
Je hebt gelijk.
Die meningen waren (dus) in hemzelf; of niet?
Ja.
Bij degene dus die niet weet over de dingen die hij niet weet, zijn ware
meningen (aanwezig) over de dingen die hij niet weet?
Dat blijkt.
Ook nu zijn bij hem, als in een droom, zojuist die meningen
opgewekt; maar als iemand hem diezelfde dingen zal
ondervragen en op vele manieren, (dan) weet je dat hij tenslotte even nauwkeurig als
iedereen over die dingen kennis zal hebben.
(Dat is) duidelijk.Dus hij zal, zonder dat iemand het hem geleerd heeft, maar omdat (iemand) hem gevraagd heeft,
kennis hebben, nadat/omdat hij zelf uit zichzelf de kennis naar boven heeft gehaald?
Ja.
Het zelf in zichzelf naar boven halen van kennis is dat niet
zich herinneren?
Zeker wel.
Is het dus niet zo dat hij de kennis die hij nu heeft, of ooit verkregen heeft
of altijd (al) had?
Ja.
Dus als hij die (kennis) altijd (al) had, was hij ook altijd al kennis hebbend; maar als
als hij die kennis ooit gekregen heeft, (dan) heeft hij die niet in zijn huidige leven kunnen verkrijgen.
Of heeft iemand hem geleerd meetkunde te beoefenen? Want hij zal met betrekking tot de gehele
meetkunde diezelfde dingen doen en met betrekking tot alle andere
leervakken. Is er dus iemand die hem alles geleerd heeft?
Van jou mag dunkt me verwacht worden (dat) te weten, vooral omdat hij in jouw
huis is geboren en opgevoed'.
Maar ik weet (zeker), dat niemnand hem ooit onderwezen heeft.