AUC 1.12 (p.66, rr.143-148); De strijd tussen Sabijnen en Romeinen (1)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Hoe dan ook, de Sabijnen hadden de burcht; en daarvandaan zijn zij de volgende dag, toen het Romeinse leger in slagorde opgesteld [dat] wat er aan vlakte is tussen de Palatijn en de Capitolijnse heuvel had gevuld, niet eerder afgedaald naar de vlakte dan dat de Romeinen, toen de woede en het verlangen om de burcht te heroveren hun harten aanspoorden, omhoog klommen de heuvel op tegenover hen. Aan beide kanten zetten de voornaamste strijders tot de strijd aan, aan de kant van de Sabijnen Mettius Curtius, aan de kant van de Romeinen Hostius Hostilius.