AUC 1.12 (p.66, rr.148-155); De strijd tussen Sabijnen en Romeinen (2)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Deze hield de Romeinse zaak ondanks hun ongunstige positie bij het eerste treffen overeind door zijn moed en durf. Zodra Hostius is gesneuveld, wijkt de Romeinse slaglinie meteen en is verdreven naar de oude poort van de Palatijn. Romulus, die ook zelf door de massa vluchtenden werd meegevoerd, zei, zijn wapens ten hemel heffend,: ‘Jupiter, door uw vogels bevolen heb ik hier op de Palatijn de eerste fundamenten voor mijn stad gelegd. Nu hebben de Sabijnen de burcht die door een misdaad gekocht is in hun bezit; daarvandaan trekken zij gewapend hierheen, na het dal dat zich er tussen bevindt gepasseerd te zijn; maar U, vader der goden en mensen, weer tenminste hiervandaan de vijanden af; neem de paniek weg bij de Romeinen en breng hun schandelijke vlucht tot staan.