AUC 1.12 (p.67, rr. 160-165); Het optreden van Mettius Curtius (1)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Mettius Curtius was van de kant van de Sabijnen als eerste vanaf de burcht naar beneden gestormd en had de Romeinen verspreid gedreven over [zo’n grote] ruimte als op het hele Forum is. En hij was niet meer ver weg van de poort van de Palatijn luid schreeuwend: ‘Wij hebben de onbetrouw-bare gastheren overwonnen, de laffe vijanden; nu weten zij dat het heel wat anders is meisjes te roven dan te vechten met mannen.’ Terwijl hij zich op deze dingen beroemt doet Romulus op hem een aanval met een menigte zeer woeste jongemannen. Toevallig vocht Mettius toen te paard; daardoor was het makkelijker [hem] te verjagen (dat hij verjaagd werd).