AUC 1.16 (p.71, rr.223-228); Zijn dood en apotheose (2)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Vervolgens nadat er door enkelen (weinigen) het initiatief was genomen begroeten allen Romulus als god, zoon van een god, koning en vader van de Romeinse stad; met gebeden smeken zij om (zijn) genade, dat hij bereidwillig [en] welgezind altijd zijn nageslacht beschermt. Ik geloof dat er ook toen enkelen waren die stilzwijgend de beschuldiging uitten dat de koning door de handen van de senatoren verscheurd was; want ook dit gerucht verbreidde zich ook al was het vaag; de verering voor de man en de aanwezige angst hebben dat andere [gerucht] bekendgemaakt.