AUC 22.57 (p.143, rr.128-135); Vestaalse maagden in overtreding (2)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Toen deze schanddaad, zoals dat gaat, te midden van al die rampen tot een wonderteken was omgevormd (veranderd), kregen de tienmannen het bevel zich te wenden tot de boeken en werd Q. Fabius Pictor naar Delphi naar het orakel gestuurd om te informeren door welke gebeden en offers ze de goden konden verzoenen en wat toch het einde zou zijn (welk einde er toch zou zijn) aan die enorme rampen. Intussen zijn er op grond van de profetische boeken enige buitengewone offers gebracht, onder andere zijn een Gallische man en een Gallische vrouw, [en] een Griekse man en een Griekse vrouw op de Rundermarkt levend onder de aarde naar beneden gebracht naar een door rots(en) afgesloten plek, die al eerder door mensenoffers, een allerminst Romeins ritueel, bezoedeld was.