AUC 39.14 (p.171, rr.170-176); Consul Postumius licht de senaat in (4)
Categorie: Boek > Examenboeken > 2017: Livius
Deze dingen besloot de senaat. De consuls bevalen de curulische aedilen om de priesters van dit ritueel allemaal op te sporen, en als ze opgepakt waren in huisarrest te houden voor een onderzoek; dat de aedielen van de plebs erop toezagen dat er niet in het geheim rituelen werden gehouden (plaatsvonden). Aan de driemannen voor halsmisdrijven is opdracht gegeven om patrouilles te regelen verspreid door de stad; dat ze ervoor moesten zorgen dat er geen nachtelijke bijeenkomsten plaatsvonden, en dat er werd opgepast voor brandstichting (branden); dat de vijfmannen als helpers voor de driemannen aan beide zijden van de Tiber ieder toezicht moesten houden op de gebouwen van hun eigen district.