De Republica 6b. Scipio krijgt een droom
Categorie: Boek > Examenboeken > 2018: Cicero en Seneca
‘Daarna echter, na met koninklijke pracht te zijn ontvangen, lieten wij ons gesprek tot diep in de nacht voortduren, waarbij de oude man over niets (anders) sprak dan over Africanus, en zich niet alleen al zijn daden, maar ook (al) zijn woorden herinnerde. Daarna, zodra we uiteen waren gegaan om te slapen, omarmde/omvatte mij, én wegens de reis vermoeid, én omdat ik tot diep in de nacht was wakker gebleven, een diepere slaap dan gewoonlijk.
Hierbij toonde zich aan mij (ik geloof stellig op grond van datgene wat wij hadden besproken; want het gebeurt bijna altijd, dat onze gedachten en gesprekken iets in de slaap voortbrengen, zodanig als/zoals Ennius over Homerus schrijft, over wie hij natuurlijk heel vaak, wanneer hij wakker was, gewoon was te denken en te spreken) Africanus met/in die gestalte die voor mij bekender was uit zijn afbeelding dan van hemzelf; toen ik hem herkende, schrok ik inderdaad; maar hij zei: “Let op en laat je vrees weg/varen, Scipio, en lever aan het nageslacht over wat ik zal/ga zeggen.”’