Hoofdstuk 24: Opdracht 10
Categorie: Boek > Lingua Latina > Boek 2
1. Laten we zwijgen! - aansporing
2. Laat jij in mij geloven - aansporing
3. Vlucht niet! - verbod
4. Vertel mij, waarom jij bang bent - indirecte vraag
5. Ik vraag je, of/dat jij me hoort - bedoeling
6. Als mijn vrienden kwamen, was ik blij geweest - irrealis van het imperfectum
7. Ik ben blij, dat hij was gekomen - gevolg
8. Als jij had gezwegen, waren de filosofen gebleven - irrealis van het plusquamperfectum