Tekst 10A: Het Trojaanse Paard
Categorie: Boek > Minerva > Boek 1
Toen de Grieken gedurende 10 jaar Troje niet in konden nemen, maakte Epeus, op aansporing van MInerva, een houten paard van wonderbaarlijke grootte. Daarin zijn: Menelaus, Odysseus, Diomedes, Thessander, Sthenelus, Acamas, Thoas, Machaon en Neptolemus verzameld. De Grieken, die op het paard schreven de Grieken geven dit als geschenk van Minerva, brachten het legerkamp naar Tenedos over. Toen de Trojanen dit zagen, meenden zij dat de vijanden weg waren. Praimus wilde dat de Trojanen het paard in de burcht van brachten, en dat er daarna een groot feest in de stad was. Hoewel waarzegster Cassandra luid riep dat er vijanden in waren, is er geen geloof aan gehecht. Toen ze dit in de burcht hadden geplaatst en zij zelf in de nacht door spel en wijn vermoeid in slaap waren gevallen, gingen de Grieken uit het paard, dat Sinon had geopend, ze doodden de bewakers van de poorten en ontvingen hun bondgenoot in de stad